Kontaktujte nás, pomůžeme i vám
[]
1 Step 1
Jméno a příjmení:
Telefon:
Výše pohledávky:
Jméno dlužníka:
Vaše zpráva:
0 /
Previous
Next

Exekuce 

exekuceObčas se při naší práci dostaneme do stadia, kdy dlužník nechce dobrovolně svůj dluh splatit, ačkoliv disponuje nějakým majetkem. Naše společnost vám pomůže zajistit kompletní exekuční řízení, od sepsání návrhu na zahájení exekučního řízení, až po realizaci výkonu rozhodnutí, tj. návštěvy exekutora u dlužníka.

Při řešení pohledávek spolupracujeme se dvěma Exekutorskými úřady. Exekutora používáme v těch případech, kdy zjistíme, že dlužník vlastní movitý či nemovitý majetek a dluh se mu jednoduše „nechce“ platit a nebo i splácet, dále, když svou činností zjistíme, že je zaměstnán. To stačí k tomu, aby byl jeho příjem, kterým se rozumí mzda, důchod či jiné dávky, obstaven exekucí a pravidelně mu z tohoto příjmu byla exekuce strhávána.

Vymáháním pohledávky se u nás rozumí komplexní postup, který spočívá v činnostech od zjištění majetku dlužníka až po úspěšné provedení exekuce.

Co nabízíme?

Hlavně rychlost, pružnost, průběžnou kontrolu exekuce a informování věřitele o jejím průběhu, ale zároveň:

  1. identifikace zaměstnání a majetku dlužníka
  2.  zjištění majetku dlužníka
  3.  obstarání potřebných podkladů pro exekuci
  4. sepsání návrhu na nařízení exekuce k příslušnému soudu

Dojde-li k podání návrhu na nařízení exekuce, neplatí se žádný soudní poplatek.
Veškeré tyto náklady jsou k tíží dlužníka.