S tím, jak jsou statisíce lidí zadlužené, a často i u nebankovních subjektů, nebo neplatily nějaké služby, skryté riziko předluženého dědictví roste. O to více je důležité vyřknout právě onu kouzelnou formuli „Uplatňuji výhradu soupisu majetku“.

„Předlužených pozůstalostí přibývá,“ potvrdil na nedávné Stálé konferenci českého práva právník Vladimír Kremlík z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Právě do správy tohoto úřadu majetek v rámci odúmrtě spadá. Stačí se podívat na jeho stránky na to, co nabízí k prodeji, a je patrné, že v desítkách případů jde o pozemky či objekty bez větší hodnoty. Zarostlé, nepřístupné, v zastrčených lokalitách, na nichž nelze nic dělat, už vůbec ne stavět. Nebo jde o polorozpadlé domky s právním problémem, kdy například stojí na pozemku někoho jiného.

Zdědit můžete naopak i pohledávku

„V pozůstalostních řízeních se čím dál tím častěji promítají pohledávky i dluhy, konkurz vůči mrtvému dlužníkovi,“ potvrdil na nedávné Stálé konferenci českého práva Ladislav Muzikář, soudce Městského soudu v Praze, který je v pozůstalostních věcech odvolacím soudem.

V jeho konstatování je tak naznačen i opačný úhel pohledu, totiž že člověk zdědí pohledávku. V takovém případě je třeba zjistit, zda není promlčená (obvykle po třech letech, v některých případech ale až po deseti), zda je například přihlášená alespoň do insolvenčního řízení, pokud na dlužníka už běží.

A jestliže nikoliv, je třeba neprodleně si začít hlídat insolvenční rejstřík, protože na její přihlášení má věřitel jen třicet dnů, od okamžiku podání návrhu na bankrot dlužníka. A v neposlední řadě, zda má vůbec smysl pohledávku vymáhat.