Do dražby jdou první družstevní byty

26. 4. 2013

První dvě desítky družstevních bytů posílají čeští exekutoři do dražeb na úhradu pohledávek věřitelů. Od ledna jim to umožňuje novela zákona. Žádná z dražeb se však ještě nekonala. Dlužníci mají poslední možnost zaplatit.
Novinka, kterou přinesly v lednu novely občanského soudního řádu a exekučního řádu, má vycházet vstříc zájmům věřitelů i dlužníků.
Až do konce loňského roku mohl exekutor v rámci vymáhání pohledávek věřitelů sáhnout i k exekuci družstevního podílu dlužníka, ten však představoval pouze vypořádací podíl za členství v družstvu, nikoli hodnotu bytu
Novela umožňuje exekutorovi zpeněžit družstevní byt za jeho tržní cenu v dražbě, a tudíž několikanásobně lépe uspokojit jak požadavky věřitelů, tak dlužníkovi vyřešit jeho problém.