I dlužné alimenty se dají z otců vymáhat

23. 8. 2012

„V Česku má nárok na výživné 400 tisíc dětí, 160 tisícům z nich druhý rodič nezasílá přiřknuté peníze. Alimentační nárok vůči otci vzniká nejenom dítěti rozvedené matky, ale zákon o rodině ho přiznává i dítěti neprovdané ženy. Málokdo ví, že výživné lze vymáhat i prostřednictvím soudního exekutora,“ řekla mluvčí Exekutorské komory Petra Báčová.

 Soud rozhodne o nařízení exekuce tím, že vydá usnesení o nařízení exekuce a pověří daného soudního exekutora výkonem rozhodnutí.

Navíc v případě výživného se jedná o přednostní pohledávku, která se uspokojuje před ostatními věřiteli, a to dokonce i před nedoplatky na daních, sociálním a zdravotním pojištěním.

Veškeré poplatky zaplatí dlužník

„Po vydání usnesení může soudní exekutor konat, respektive po nesplněné výzvě k dobrovolnému plnění může vydávat exekuční příkazy a postihovat tak majetek dlužníka,“ dodala Báčová. Podle ní mají matky jednat okamžitě, neboť čím vyšší dlužná částka bude, tím déle může být vymáhána.

„Při podání návrhu na nařízení exekuce se nemusíte obávat žádných poplatků – veškeré náklady exekuce hradí dlužník. Poškozený rodič (věřitel) navíc nemusí skládat zálohu na exekuci,“ připomněla Báčová.

Pokud hrozí, že dlužník (otec) bude splácet jen přechodně pod hrozbou exekuce, lze jeho platební morálku sledovat i do budoucna. Dlužník neposílá alimenty na peněžní účet matky, ale přímo na účet soudního exekutora, který posléze předává prostředky věřitelce.

Co se týče stanovování výše alimentů, tak soud vychází obzvlášť u podnikatelů nejen z jejich daňových přiznání, která bývají optimalizovaná na co nejnižší úroveň, ale přihlíží i ke způsobu života, tedy třeba také v čem jezdí a kde bydlí. Pokud druhý rodič, obvykle otec, se chce vyměření alimentů stůj co stůj vyhnout, má stejně ze zákona smůlu.