Jiné doklady než máte, nepotřebujete

6. 12. 2012

Při vymáhání pohledávek se pracuje se stejnými podklady, které již máte k dispozici. Jsou to zejména záznamy o poskytnutí služeb nebo dodání zboží (např. dodací listy či předávací protokoly). V těchto dokumentech by mělo být vždy zachyceno, jaká služba byla poskytnuto nebo jaké zboží dodáno s vyčíslením příp. uvedením, kolik bylo uhrazeno a kolik zbývá uhradit. Podpis klienta/dlužníka pod takovýmto dokladem by měl být samozřejmostí.