K vymáhání peněz bude stačit i ústní dohoda s dlužníkem

13. 6. 2012

K uplatnění  nároků bude brzy stačit jen ústní dohoda s dlužníkem vyslovená klidně i v hospodě. Vyplývá to z nového občanského zákoníku.
V důsledku budou moci ústní dohodu u soudu svědecky dosvědčit i „chlapi od stolu“. Když to druzí dosvědčí a dlužník nezaplatí, o zbytek se postará exekuce.
Smluvní pokuta a uznání dluhu budou platné, i když se uzavřou mezi věřitelem a dlužníkem pouze ústně. U soudu to bude mít důkazní funkci.
Podle nového občanského zákoníku z dílny ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila od 1. ledna 2014 výrazně posílí postavení všech věřitelů bez rozdílu. Ať se jedná o seriózní obchodní společnosti, nebo o spekulanty s lidskou nouzí.

Požadavky na právní jednání se uvolnily

„Smlouva  o postoupení pohledávky bude moci být uzavřená ústně a bude platná. Uvolnily se požadavky na formu právního jednání. Písemná forma bude nutná stále u zřizování a převodu věcného práva nemovité věci, změny, či zrušení takového práva. Tedy kupní smlouva a nemovitost bude muset být samozřejmě písemná, protože bez toho by to neuznal ani katastr nemovitostí“.
Jak budou v praxi soud uznávat dluhy vzniklé z ústních dohod – je to na věřiteli, jak ji v rámci náležícího řízení u soudu prokáže. „Buď ústní dohodu doloží svědky, nebo nepřímo z chování dlužníka“. Tedy že třeba dlužník najednou splatil staré dluhy. Jenže svědkem může být v podstatě kdokoliv.

Není to na papíře? I tak to bude platné

Nový občanský zákoník kromě toho i v případech, kdy bude dohoda uzavřená jen ústně, navzdory tomu, že se již bude jednat výslovně o konkrétní právní situaci, kdy podle zákona ovšem měla být písemná, bude soudcům stačit de facto znemožňovat, ab ji celou absolutně zneplatnili. „Absence písemné formy v případech, kde bude podle zákona povinná, ale ještě nebude znamenat její absolutní neplatnost.
Zároveň si budou moci věřitelé s dlužníkem podle nového občanského zákoníku individuálně dohodnout výrazně delší promlčecí dobu. Dnes to ve většině těchto případů jsou 3 roky, v některých 10 let, nově to bude až 15 let, kdy bude mít věřitel čas svoji pohledávku u soudu a v případné následné exekuci uplatnit, aniž by mu hrozilo, že dlužník platební rozkaz smete tím, že u soudu namítne její promlčení.
Nově tedy budou promlčecí lhůty v podstatě individuální a bude záležet nejen na tom, co někde podepíšete, ale také na co kývnete, ať to bude u zavedené firmy, nebo někde ve špinavém motorestu u silnice. Z důsledků, které bude mít nový občanský zákoník na nyní napjatou oblast dluhů a jejich vymáhání, jsou rozpačití i mnozí advokáti, protože podle nich bude hodně záležet, jak to v praxi začnou vysvětlovat soudci.
„Je potřeba sjednotit právní normy v občanském právu. Jenže jedna věc je to, co nyní vysvětlují autoři občanského zákoníku, jak by měl fungovat, a věc druhá je, jak bude nakonec v praxi skutečně uplatňován, přičemž soud od soudu to může být jinak“.