Kdo je nespolehlivý plátce?

10. 4. 2013

Podnikatelé a firmy mají od letošního roku ještě důkladněji prověřovat své obchodní partnery. Ministerstvo financí totiž v rámci tažení proti daňovým únikům prosadilo do zákona další nové situace, kdy firmy ručí za to, že jejich obchodní partner řádně odvede daň z přidané hodnoty (DPH).
Firmy, které se obávaly zvýšené administrativy, ale zatím mohou být klidné. Úředníci dosud neoznačili žádnou společnost v Česku za nespolehlivého plátce. A Generální finanční ředitelství o půl roku odložilo platnost ručení v případě platby na neregistrovaný účet, které mělo původně odstartovat na začátku dubna.
U každého jednotlivého typu ručení za odvod DPH platí stejné pravidlo: samotná platba na neregistrovaný účet nebo na účet „nespolehlivého plátce“ ještě automaticky neznamená, že by se firma dostala do problémů. Ten by nastal až v případě, že by obchodní partner neodvedl DPH a úřadům by se nepodařilo peníze vymoci.
U registrovaných účtů pak platí, že firmy nemají povinnost vybrané účty zveřejňovat v registru plátců. Firmy mají pouze povinnost oznámit správci daně všechna čísla bankovních účtů, které jsou využívány k ekonomické činnosti. Když firma žádný z těchto účtů neoznačí pro zveřejnění v registru, bude to u ní v internetové databázi uvedeno. Kdo s ní obchoduje, bude ručit za její odvod DPH.