Kolik vám může zůstat po srážkách ze mzdy?

12. 3. 2013

Nezabavitelnou částku na povinného dlužníka stanovíme jako 2/3 součtu částky životního minima jednotlivce, tedy částky 3410 Kč, a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu v nájemním bytě v obci od 50 000 do 99 999 obyvatel, a to bez ohledu na to, v jaké obci skutečně povinný zaměstnanec žije, která je (bude) pro rok 2013 nově vládou ČR stanovena na 5687 Kč (dosud šlo o částku 5352 Kč), čili jako 2/3 z částky 9097 (dosud šlo o 2/3 z 8762 Kč). Nezabavitelná částka na povinného činí 6064,66 Kč. (Dosud činila nezabavitelná částka na povinného 5841,33 Kč.)

Nezabavitelnou částku na vyživovanou osobu stanovíme obdobně, a to jako ¼ z nezabavitelné částky na povinného 6064,66 Kč, činí tedy 1516,16 Kč. (Dosud činila nezabavitelná částka na vyživovanou osobu 1460,33 Kč.)