Novela exekučního řádu přidá práci exekutorům a ubere ji soudům

23. 11. 2012

Aktuálně mohou exekuce provádět jak soudní exekutoři, které k tomu soud pověří, tak samotné soudy. Soud na základě usnesení v tomto případě své rozhodnutí realizuje přímo prostřednictvím svých personálních sil a pravomocí. Důvodem dosavadní dvojkolejnosti je fakt, že institut výkonu rozhodnutí soudem existoval v Česku už v době před vznikem soudních exekutorů, tedy před rokem 2001.

Nově nebude podle Exekutorské komory České republiky možné soudem vymáhat ta rozhodnutí, která lze realizovat prostřednictvím správní nebo daňové exekuce. V praxi se to týká například rozhodnutí krajů, obcí i dalších orgánů veřejné správy. Ty si dosud mohly vybrat, zda využijí soudního výkonu rozhodnutí, služby exekutora nebo půjdou cestou soudní exekuce. Po novele již soudní výkon rozhodnutí využívat nebudou.

U nových rozhodnutí bude možné postupovat přímo podle novely. Tam, kde řízení již běží, předá soud případ místně příslušnému soudnímu exekutorovi, který bude pokračovat v řešení. Soud tedy takové exekuce nebude dokončovat sám, ale pověří jejich provedením soudního exekutora. Očekáváme nezanedbatelný vliv na počet exekucí. Soudy totiž mají s ohledem na svoji přetíženost nemalý počet nedodělků v oblasti výkonu rozhodnutí, komentuje dále změnu Jiří Prošek. Exekutor pak bude moci vymáhat rozhodnutí všemi způsoby, které má ze zákona k dispozici.

Zroj: podnikatel.cz