O exeucích mají rozhodovat sami exekutoři, lidé jsou proti

12. 11. 2012

Exekuce, kterých je právě teď v běhu přes jeden a půl miliónu, se mají brzy roztočit ještě více a rychleji a lidem se to nelíbí. Ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil (ODS) totiž navrhuje, aby o uvalení exekuce rozhodovaly nikoliv soudy na základě žaloby podané věřitelem jako dnes, ale přímo exekutoři.

Ministerstvo spravedlnosti, pod které chod justice spadá, návrh zdůvodňuje snahou odlehčit agendě soudů od nesporných věcí. Pospíšil si od toho slibuje, že se tak soudy budou moci více zaměřit na komplikované případy.

Soudy si možná ulehčí, ale mnoha lidem to bez jejich zavinění může značně zkomplikovat život. Budou se totiž muset před neoprávněnými exekucemi bránit vylučovacími žalobami u soudů, a tam jdou často jejich náklady na soudní řízení nakonec za postiženými občany, a to i když při vyhrají.Záměr, aby většina exekucí už nešla přes soudy, proto vyvolal značně pobouřené negativní reakce veřejnosti poté, co o něm informovala již před časem na odborném kongresu Právní prostor 2011 prezidentka Exekutorské komory Jana Tvrdková. Z dopisů a reakcí čtenářů vyplývá, že se obávají nastolení diktátorských metod pod hlavičkou exekutorských úřadů.

U rozhodčích nálezů, notářských a exekutorských zápisů a zahraničních exekučních titulů bude muset oprávněný (věřitel) žádat soud i nadále o potvrzení, že je takový titul vykonatelný v ČR. Bez takového potvrzení nebude moci exekutor exekuci vést.

 

Zdroj: novinky.cz