Pozor na lichváře v zaplavených oblastech

14. 6. 2013

Povodně jsou, bohužel, také velkou příležitostí pro nepoctivé poskytovatele spotřebitelských úvěrů, respektive pro lichváře.Navigátor bezpečného úvěru varuje především osoby, kterých se povodně dotkly, aby své současné problémy neřešily půjčkou od společností či jednotlivců, které nejsou zahrnuty mezi bezpečné poskytovatele úvěrů.

Vyřešit rychle alespoň největší problémy, které s velkou vodou v bytě či domě souvisí. To je často motivace k finanční půjčce těch, kterých se povodně přímo dotkly. Rychlé vyřešení nejzásadnějších problémů se pak může protáhnout na další roky placení neúměrných úroků, a v horším případě také těžko řešitelných problémů, které mohou vyústit až v ztrátu majetku.

V prvé řadě je třeba zbytečně se neunáhlit. S okamžitou pomocí poškozeným osobám pomůže například stát, který poskytuje mimořádné sociální dávky – takzvanou pomoc v hmotné nouzi. Její získání bude dle rozhodnutí Vlády České republiky nyní snazší a občané by ji měli využít právě k řešení aktuálních potřeb ihned po povodni.

Dalším problémem, na který mohou ti, kterých se povodeň dotkla, narazit, je absence potřebných dokladů pro vyřízení standardního a bezpečného úvěru. Často jsou poničeny vodou, nebo přímo ztraceny.