Prvních deset neplatičů alimentů přišlo o řidičák

20. 3. 2013

„Soudní exekutoři vydali první exekuční příkazy k pozastavení řidičského oprávnění neplatičům dlužného výživného na nezletilé děti. Od Nového roku, kdy vešla v účinnost novela občanského soudního řádu a exekučního řádu, bylo takto postupováno již ve zhruba deseti řízeních,“ řekla Právu mluvčí Exekutorské komory Petra Báčová.
Podle exekutorů má opatření nebývalý efekt. „Soudní exekutoři k němu přistoupili v případech, které do 1. ledna 2013 byly takřka neřešitelné. Jednalo se o exekuce, u nichž předchozí způsoby provádění – tedy například srážky ze mzdy nebo obstavení bankovního účtu – nebyly úspěšné,“ komentoval výsledky opatření prezident Exekutorské komory Jiří Prošek.
Zákon preferuje pozastavení řidičského oprávnění např. před soupisem movitého majetku neplatiče. Pokud exekutor zjistí, že je dlužník držitelem řidičského průkazu, vydá exekuční příkaz, který doručí dlužníkovi, ale také věřiteli a příslušnému obecnímu úřadu, jenž vede registr řidičů.