Ručit známému za půjčku může být velkým rizikem

17. 5. 2013

Ručení v právním řádu není v žádném případě kamarádské podání ruky a nic neznamenající gesto. O tom se ostatně mohla přesvědčit celá řada těch, kterým paragrafy upravující tento právní úkon pořádně zamotaly hlavu. Obecně jde o velmi rizikovou záležitost, varují odborníci.
Na první pohled se přitom ručení nezdá jako něco nebezpečného. Mnoho lidí s ním má i bezproblémovou zkušenost z dob dávno minulých.
Tehdy ale peněžní půjčky občanům poskytovaly jenom státní bankovní instituce a půjčit jste si mohli jen pár tisíc korun. Navíc za situace, kdy každý byl povinen pracovat, neboť vyhýbání se práci bylo i trestně postižitelné.
Nyní se peněžní půjčky pohybují v řádech statisíců a ručení je skutečně významným zajišťovacím prostředkem. Tak jej definuje občanský zákoník, když stanoví, že dohodou účastníků lze zajistit pohledávku ručením. Ručení vzniká písemným prohlášením, jímž ručitel bere na sebe vůči věřiteli povinnost, že pohledávku uspokojí, jestliže ji neuspokojí dlužník.
Někdy má ručitel mylný názor na to, odkdy je povinen plnit za dlužníka. Zákon to říká zcela jednoznačně: Ručitel je povinen dluh splnit, nesplnil-li jej dlužník, ačkoli byl k tomu věřitelem písemně vyzván.