Ručit známému za půjčku může být velkým rizikem

23. 7. 2013

Ručení v právním řádu není v žádném případě kamarádské podání ruky a nic neznamenající gesto. O tom se ostatně mohla přesvědčit celá řada těch, kterým paragrafy upravující tento právní úkon pořádně zamotaly hlavu. Obecně jde o velmi rizikovou záležitost, varují odborníci.
Vždy obezřetně
Pro ručitele je důležité ještě předtím, než k ručení přistoupí, důkladně prostudovat podmínky uvedené ve smlouvě, za jejichž splnění rovněž ručí.

U peněžitých půjček je třeba se seznámit s termínem splatnosti půjčky, jakož i s výší a termíny případných jednotlivých splátek, včetně sankčních prvků – smluvních pokut nebo úroků z prodlení v případě, kdy není včas a řádně plněno.

Běžné pak bývá ustanovení ve smlouvě o půjčce, že v případě nesplacení jedné či několika splátek nastupuje oprávnění věřitele vymáhat celou dlužnou částku i s jejím příslušenstvím.

Ručitel, než se rozhodne svůj ručitelský závazek přijmout, musí vzít v úvahu nejen fakt, zda ten, za jehož závazek ručí, je seriózní a je předpoklad, že dostojí svým dluhům, ale i možnost i jiných nenadálých událostí, např. jeho vážné onemocnění a věk, ve kterém je větší pravděpodobnost úmrtí.

Ručitel by si měl proto zejména své postavení vyhodnotit tak, zda je schopen svůj ručitelský závazek splnit bez výrazného ohrožení své finanční situace.

U ručení za velké finanční částky může věřitel po ručiteli požadovat i zřízení smluvního zástavního práva k nemovitostem evidovaným v katastru nemovitostí. To pak výrazným způsobem usnadňuje provedení exekuce na ručením zajištěnou a nesplacenou dlužnou částku.