Smlouva je základ

19. 12. 2013

Pokud je předmětem půjčky vyšší částka, odhoďte rozpaky a požádejte žadatele o sepsání smlouvy. A co by taková smlouva měla obsahovat?
Měla by co nejpodrobněji vymezovat stav, účel a podmínky konkrétní půjčky.
Odborníci doporučují nechat ověřit podpisy obou stran. Ověřené podpisy zajistí, že se žádná ze stran nemůže vymluvit, že se dotyční domluvili jinak a s tímto nesouhlasili.
Do smlouvy je také dobré podrobně vymezit účel půjčky. Nesmí chybět částka a podmínky splacení. Nezapomeňte ve smlouvě uvádět data i případné úroky.
Vždy si zkontrolujte správné a kompletní údaje o zúčastněných stranách, aby některá data nebyla chybná či neúplná.