Tipněte si, kde je nejvíce neplatičů za energie

12. 6. 2013

Nepříznivá ekonomická situace v oblastech postižených vysokou nezaměstnaností jakými jsou Moravskoslezský a Ústecký kraj se odráží i na počtu domácností, které neplatí za energie. Meziročně se za stejné období navýšil celkový počet neplatičů dokonce o třetinu. Vyplývá to z analýzy společnosti M.B.A. Finance.

Z vyhodnocených dat vyplývá, že téměř čtvrtina všech lidí, kteří neplatí za energie, pochází z dvou výše uvedených krajů. Naproti jejich vysokému počtu mají nominální dluhy pod průměrem ČR, který činí 13 100 korun. Zdaleka nejvyšší závazky mají dlužníci v Praze, kde jejich dluhy překračují hranici 24 tisíc korun. Jsou to však jen 4 % dlužníků v republice.

Na růst počtu neplatičů energií má vliv častější změna dodavatele. Vzhledem k velkým přesunům klientů k novým dodavatelům se stává, že neuhradí všechny závazky původnímu dodavateli. A dluhy pak neřeší, protože již odebírají energii od nového dodavatele. Další malou skupinou dlužníků jsou lidé, kteří neplatili účty, protože se dostatečně neseznámili s podmínkami smlouvy. Nejvíce domácností ale neplatí prostě proto, že vzhledem ke svým nízkým příjmům jim na energie nezbývají peníze.
Problémů s neplatiči asi v dohledné době ubývat nebude, protože zatím dodavatele změnila jen desetina odběratelů, takže trh bude i nadále v pohybu.