V dubnu po delší době poklesl počet bankrotů OSVČ

29. 5. 2013

V dubnu bylo vyhlášeno 1 675 osobních bankrotů, o 106 více než v březnu. Bankrotujících obchodních společností v dubnu mírně přibylo, celkem jich vyhlásilo bankrot 131. Celkově však firemních bankrotů ubylo, v dubnu jich bylo vyhlášeno 453, což je o 8 méně než v březnu.
Je to dáno snížením počtu bankrotů fyzických osob podnikatelů. I přes pokles na ně však stále připadají více než dvě třetiny firemních bankrotů. Celkem 80 % zbankrotovaných fyzických osob podnikatelů soudy v dubnu povolily oddlužení. Vyplývá to z aktuální analýzy společnosti CRIF – Czech Credit Bureau.
Počet návrhů na firemní bankrot v dubnu znovu vzrostl, bylo podáno 995 návrhů, z toho na fyzické osoby podnikatele připadlo 624 návrhů, tedy 63 %. To je nejvyšší počet od ledna 2008. Nejvíce firemních bankrotů bylo v dubnu vyhlášeno v Praze (56) a v Ústeckém kraji (55), nejméně v Libereckém kraji (10). Meziročně se počet firemních bankrotů zvýšil o 51 %.

Nejvyšší meziroční růst firemních bankrotů nastal v Karlovarském kraji (o 235 %) a dále pak v kraji Plzeňském (o 171 %). Naopak nejnižší meziroční dynamiku firemních bankrotů ve výši 16 % vykázaly Zlínský a Moravskoslezský kraj. Nejrychleji meziročně vzrostl počet bankrotů v odvětví služeb (růst o 15 %) a zpracovatelském průmyslu (růst o 8 %).

Za posledních 12 měsíců bylo nejvíce bankrotů obchodních společností vyhlášeno opět v Praze, a to celá jedna třetina (450). Nejméně obchodních společností zbankrotovalo v Karlovarském kraji (28). Celkově se počet bankrotů obchodních společností meziročně zvýšil o 7 %, nejrychleji v Praze (růst o 20 %) a ve Středočeském kraji (růst o 16 %). V šesti krajích se jejich počet meziročně snížil, nejvíce v kraji Vysočina (o 23 %) a v kraji Libereckém (pokles o 12 %).