Vlastník domu v exekuci je pro kupce velkým rizikem

7. 5. 2013

Lidé, kteří kupují nějakou nemovitost, by si měli kromě jiného dát pozor na to, jestli prodávající nemá vážné finanční problémy, pro které mu bezprostředně hrozí exekuce. Mohlo by se totiž při určité souhře okolností stát, že koupí nemovitost, kterou vlastník kvůli nařízené exekuci již nebyl oprávněn prodat.
Může se to stát zpravidla tehdy, když se dlužník rozhodne předejít exekuci, a jakmile soud přizná věřiteli jeho pohledávku, nečeká na nařízení exekuce a pustí se do prodeje domu či bytu.
Pro kupce vznikne komplikace tehdy, pokud dojde k uzavření kupní smlouvy a návrhu na vklad do katastru po okamžiku, kdy byla nařízena exekuce na majetek dlužníka.
Od chvíle, kdy je dlužník o nařízení exekuce zpraven, totiž nesmí až na některé výjimky jakkoli nakládat s majetkem.
Praktickým důsledkem je to, že pokud vlastník po tomto okamžiku prodá nemovitost, exekutor se může (ale také nemusí) dovolat neplatnosti kupní smlouvy. Pokud se ta stane neplatnou, má sice kupec nárok na vrácení již případně zaplacené částky i náhradu škody od prodávajícího, ale je jasné, že se kupec bude ke svým penězům mnohdy těžko dostávat.
Základem je vždy před podpisem smlouvy zkontrolovat, jestli není v katastru u dané nemovitosti poznámka o nařízené exekuci či dražbě nemovitostí.