Vymahač na návštěvě

10. 9. 2012

První zásadou je jednat s vymahačem pouze v případě, že vám dokáže své právo se na vás obrátit. Dokázat to může dvěma způsoby. Je povinen vám předložit buď plnou moc od vašeho věřitele, anebo doložit, že mu věřitel vaši pohledávku přenechal (postoupení pohledávky). V případě jejího postoupení se totiž vymahač stane věřitelem, a přechází proto na něj všechna práva i povinnosti věřitele. Pokud vymahač v rukou nemá nic, co by ani jedno z toho dokazovalo, vůbec s ním nejednejte a nemusíte se obávat žádného postihu.