Vyplacení vymožené pohledávky

30. 11. 2012

Díky novele oprávnění nabývají jistotu ohledně okamžiku, kdy jim budou vyplaceny vymožené pohledávky. Novela totiž výslovně stanoví 30 denní lhůtu, v níž je exekutor povinen oprávněnému zajistit výplatu vymožené peněžité částky, pokud plnění převyšuje částku 1.000 Kč, jinak ve lhůtě dle dohody (ust. § 46 odst. 4 exekučního řádu).