Z dluhů po manželovi se nevyvážete. Musíte je zaplatit v plné výši

12. 5. 2014

Dávejte si pozor na to, jak hospodaří nebo podniká manžel. Jeho dluhy musíte uhradit a neochrání vás ani předmanželská smlouva či oddělený majetek.

Zapamatujte si

Dědění dluhů

Dluhy za zemřelého manžela či manželku musíte zaplatit v plné výši.

Před zodpovědností za manželovy dluhy vás neochrání, ani pokud jste sepsali předmanželskou smlouvu či máte rozdělený majetek.

Od ledna navíc i ostatní dědicové (děti, sourozenci) zodpovídají za dluhy předků v plné výši.

Této povinnosti se ale na rozdíl od manželů zbaví, pokud přesně sepíší majetek a nic z něho nezamlčí, ani šperky či cennější osobní věci. Dluhy pak platí ve výši nabytého dědictví.

Pokud víte, že jsou vaši rodiče zadlužení, můžete se dědictví zříci ještě za jejich života.