Změny v exekucích od ledna 2013

1. 11. 2012

Novinkou exekučního řádu je slučování exekucí. To je teoreticky možné i nyní, Exekutorská komora ČR dokonce vydala doporučující pokyn všem exekutorským úřadům. Ovšem novela zákona považuje spojování řízení, která jsou vedena v rámci jednoho exekutorského úřadu, za automatické. V případě, že budou exekuce proti témuž dlužníkovi vedeny u více exekutorů, exekuční (okresní) soud tato řízení na návrh dlužníka spojí a určí, který exekutor spojené řízení povede. Zejména se to bude týkat tzv. bagatelních pohledávek (pohledávky do 10 000 korun).

Předžalobní výzva je zavedena ve prospěch dlužníků. Věřitel dlužníka musí kontaktovat ještě před podáním návrhu na zahájení soudního řízení a vyzvat ho k včasnému uhrazení dluhu. Pokud tak neučiní, soud mu nepřizná náhradu nákladů nalézacího řízení. „Zjednodušeně řečeno, věřitel musí vyzvat dlužníka k zaplacení. Když to neudělá, nebude mít nárok na náhradu nákladů soudního řízení a ponese je ze svého„, vysvětluje prezident Exekutorské komory Jiří Prošek. Doplňuje, že předžalobní výzvu nebude muset věřitel zasílat vždy. Výzva bude na místě pouze tehdy, kdy věřitel bude chtít vymoci zpět i peníze, které použil na soudní vymáhání dluhu. 

Předžalobní výzva se bude uplatňovat v předexekuční fázi. Výzvu k zaplacení zašle věřitel, nikoliv exekutor, ještě než se obrátí na soud. „Věřím tomu, že předžalobní výzva může řadě lidí pomoct. Zvýší se tak pravděpodobnost toho, že se dozví o existenci dluhu včas“, uvádí dále Jiří Prošek. 

Zdroj: Podnikatel.cz