Směnky

Směnka je cenný papír, převoditelný rubopisem. Obsahuje bezpodmínečný závazek dlužníka sepsaný v přesně stanovené formě, který dává majiteli směnky nesporné právo žádat ve stanovenou dobu zaplacení peněžní částky uvedené ve směnce. Uplatnění nároků ze směnky je vázáno na jej držbu a předložení. Zaplacení směnečné sumy nesmí být podmíněno splněním jakékoliv podmínky. Je nutné. aby byla směnka kryta. Jako zabezpečení je vhodné, aby za směnku ručil třetí subjekt. Od směnky nelze odstoupit.

V závislosti na tom, zda se k zaplacení zavazuje přímo výstavce směnky nebo zda tak přikazuje třetí osobě, rozlišují se dva druhy směnek, a to směnka vlastní a směnka cizí.