Kontaktujte nás, pomůžeme i vám
[]
1 Step 1
Jméno a příjmení:
Telefon:
Výše pohledávky:
Jméno dlužníka:
Vaše zpráva:
0 /
Previous
Next

Vymáhání pohledávek

Vymáhání pohledávekSpolečnost Vymáhání a odkup pohledávek s.r.o. vznikla přejmenováním společnosti Exekuční kancelář Praha, s.r.o. při změně vlastníka. Vymáháním a odkupem pohledávek se zabýváme již od roku 1996. Naší specializací je vymáhání pohledávek mimosoudní cestou prostřednictvím přímé komunikace s dlužníkem.

Vymáhání dluhů prostřednictvím soudů je časově náročné a zdlouhavé, je nutné zaplatit 5% soudní poplatek a předem náklady právního zástupce a ani po konečném pravomocného rozhodnutí soudu nemáte jistotu, že dojde ze strany dlužníka k úhradě jeho závazku. Všechno toto zařídíme za vás. Rychle, diskrétně a s mnohaletou zkušeností.

Je zbytečné zde popisovat, jak profesionální a důrazní jsme v této oblasti. Naše práce a výsledky mluví za nás. Ke každému klientovi máme individuální přístup a s každým se snažíme dohodnout tak, aby byli všichni spokojeni. Snad jen dodat to, že jsme jedna z mála společností, která je ochotna zprostředkovat dohodnu mezi stranami, i když pohledávka není  ničím podložena.

Nerozlišujeme, zda se jedná o právnickou či fyzickou osobu jak ze strany věřitele, tak dlužníka a nemáme žádnou spodní ani horní hranici částky předané k vymáhání.

Co je ale nejdůležitější, neplatíte u nás žádné vstupní poplatky, provizi, která se pohybuje od 15 – 50 % požadujeme až z vymožených prostředků.

Výše provize se stanoví již na počátku spolupráce při sepsání podkladů pro vymáhání a záleží na druhu, stavu a stáří pohledávky.
Provizi neplatí věřitel, ale snažíme se ji naúčtovat a vymáhat po dlužníkovi jako škodu, kterou způsobil a na kterou má věřitel právo.

U nás se samozřejmě nic neplatí. V případě pokud se společnost dohodne s klientem na nějaké platbě, je to pouze na základě společné dohody. Většinou je to tehdy pokud pohledávka není úplně jasná nebo standardně vymahatelná ( např. je potřeba vyhledat dlužníka, nejsou podklady k pohledávce atd.). V tomto případě vždy vystavujeme daňový doklad.

Je také možnost zařazení do VIP sekce, která je po dohodě zpoplatněna.

Pokud se s klientem dohodneme na jakémkoli poplatku, tak tento poplatek není vratný, ale při vymožení pohledávky se započítává jako všechny náklady dlužníkovi.

Na rozdíl od ostatních firem nemáme mnoho poboček, kam se musí klienti dostavovat, ale, jak jsme již uvedli, sídlíme v Praze, odkud nám nečiní žádný problém kamkoliv přijet.

V rámci vymáhání pohledávek pro vás zajistíme

  • komunikaci s vámi či pověřeným pracovníkem vaší společnosti ve věci zajištění podkladů potřebných pro zahájení vymáhání pohledávky
  • osobní jednání s dlužníkem o úhradě jeho závazku, směřující k dodatečnému zajištění dluhu, sjednání splátkového kalendáře s rozhodčí doložkou.
  • v případě sjednané rozhodčí doložky soupis návrhu na vydání rozhodčího nálezu, tzv. žaloby a zastoupení v řízení před rozhodčím orgánem .
  • soupis návrhu na nařízení exekuce a zastoupení při jednání s exekutorem pověřeným vymáháním pohledávky
  • v případě dlouhodobější spolupráce poskytujeme poradenství při zpracování podkladů a postupů maximalizujících efektivnost a reálnou úspěšnost vymáhání vašich pohledávek

Veškeré výše uvedené kroky jsou z naší strany prováděny buď automaticky, na základě předem obecně sjednaného postupu, nebo po sjednaném předchozím odsouhlasení jednotlivých kroků z vaší strany.